سومین جشنواره ملّی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محوریت امنیت اخلاقی

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال اثر 1401/02/30
:. زمان برگزاری جشنواره 1401/03/10 8 روز
وضعیت : فعال

دومین جشنواره ملّی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال آثار 1400/03/14
:. زمان برگزاری 1400/05/11
وضعیت : پایان یافته